1 2 2 2

1

1

1

1
1

2

2

2

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2

2
2

home pic 3

שירות הטוב ביותר

אנו יושבים בסמוך
לנמל חיפה, ובכך
מאפשרים זמן תגובה
מהיר לפעילות
נמלית.

home pic 2

אמינות ומקצועיות

הנהגים שלנו הם
נהגים מקצועיים בעלי
היתרים מתאימים
לנהיגה במשאיות.

home pic 1

מוניטין

חברת י. יצחקי הובלות
ומנופים בע"מ הינה
חברה משפחתית,
בבעלות פרטית. 

פעילויות נוספות: נמלים מכולת 20 ו-40 רגל  שינוע  מטענים מסוכנים  שטחי אחסון