1 2 2 2

1

1

1

1
1

2

2

2

2
2

2

2

2

2
2

2

2

2

2
2
about-title

מנהלה

המשרד הראשי, שטחי התפעול ושטחי האחסנה
ממוקמים בחיפה,
בסמוך לנמל חיפה, ובכך מאפשרים זמן תגובה
מהיר לפעילות נימלית
כן הגעה מהירה לאזור מפרץ חיפה.
הנהגים שלנו הם נהגים מקצועיים בעלי היתרים
מתאים לנהיגה במשאיות
וכן עוברים הדרכות מתאימות כגון חומרים
מסוכנים, הפעלת מנוף והפעלת מלגזה.
תפקוד הנהגים נמצאת
בפיקוח קצין הבטיחות של החברה.
כלי הרכב מתוחזקים ומפוקחים
באופן שוטף על-קצין
הבטיחות של החברה.
לחברה יש רישיון מוביל
ובהתאמה לרכבים יש אישור
הובלת חומרים מסוכנים (על-פי התקנות).

לרכבים יעודיים הוצאו היתרי
פטור מתמרור ב-68 לגוש-דן
(איסור הנסיעה עם חומר מסוכן בתוך שטח עירוני)
ובכך מתאפשר חלוקת
חומר מסוכן בתוך גוש דן .
לרכבים יעודיים הוצאו היתרי
מטען חורג המאפשרים הובלת
מטען חורג ברוחב של 3.9 מטר.

אופי פעילותנו

נמלים – אנו מובילים בקווי חלוקה יומיים מכל
הנמלים ללקוחות
הן מכולות והן מטענים חלקיים.

משלוחים – בפנים הארץ.
אנו מחזיקים שני מרכזי איסוף וחלוקה: בחולון
ובחיפה. אוספים משלוחים מבית העסק/לקוח במהלך יום
עבודה. למחרת בבקר
מספקים את הסחורה לבית העסק/לקוח .

שינוע - מחלקה מקצועית עוסקת בשינוע
מכונות. מחלקה לבצוע עבודות מיוחדות. העברת מפעלים ברמה רב - תחומית (מחשבים,
ציודים, משרדים).
העברת מחסנים עם אלפי פריטים.
בצוע עבודות מנוף מיוחדות.

מטענים מסוכנים- לחברה היתרים מיוחדים
להובלת מטענים מסוכנים.
לחברה יכולת והיתרים לאחסנת חומרים
מסוכנים כולל היתר רעלים.

שטחי אחסון- לחברה שטחי אכסון מקורים
לתקופות קצרות וארוכות.
לחברה שטחי אכסון פתוחים
לתקופות קצרות וארוכות.
לחברה מכולות לאכסון לזמנים קצרים וארוכים

על החברה

חברת י. יצחקי הובלות ומנופים בע"מ הינה חברה
משפחתית, בבעלות פרטית
מנהל החברה, ברוך יצחקי דור שלישי בחברה
ומנהלה בפועל בעשור האחרון.
ברשות החברה מגוון רכבים לתפקודים שונים
בתחום ההובלה, שינוע ואחסון-
משאיות למטען כללי ומכולות 20 רגל.
משאיות עם נגרר.
סמי טריילרים עגלות להובלת מכולות20 רגל ו – 40
רגל.

משאיות מנוף בגדלים שונים כולל סל אדם.
משאיות סגורות עם דלת הידראולית (במת הרמה).
רכבים מסחריים קטנים פתוחים וסגורים להובלות
בנפחים קטנים.
מלגזות עם יכולות הרמה שונות.
שטחי אחסון מקורים.
שטחי אחסון פתוחים
אחסון במכולות.

שמירה

שטחי המשרדים והמחסנים תחת שמירה 24 שעות
ביממה, ומצוייד במערכת מצלמות במעגל סגור

ביטוחים

ברשותנו ביטוחים מתאימים לאופי עבודתנו:
סחורה בהעברה מורחבת, צד שלישי וחבות מעבידים.